Medium CarolAnn op 23-03-2020 om 16:08

Metaal 7 jaar

Met de Nine star ki kan ik aan de hand van je geboortedatum exact vertellen waar jouw lessen dit jaar over gaan en ook wat het virus jou te leren te vertellen heeft voor jezelf of voor je bedrijf. Metaal 7 jaar en de invloed van het Corona Virus.

                                  

Je ziet hier bij het blog twee vierkanten met 9 getallen. De eerste met de 5 in het midden is het Bagua centrale veld. Je wordt geboren in een bepaald jaar met een bepaald getal. De cyclus is 9 jaar dus ieder jaar verandert het getal. Aan de hand van het jaar waar we dan inzitten nu metaal 7 jaar kijken we aan de hand van de getallen in dat jaar die bij jouw geboortejaar horen welke getallen van invloed zijn op jouw jaar.

Metaal 7 jaar heeft een eigen energie. Metaal 7 is het jaar van het kind, de energie van het kind dat het nog niet weet. Het hele jaar voedt het jaar van het niet weten  het op een andere manier leren kijken omdat je het gewoon niet weet. Daar zit onze uitdaging opnieuw leren kijken en andere dingen bedenken dan we voorheen deden. Metaal 7  het lichamelijke aspect is longen. Dat zie je nu dus ook er is een virus de wereld aan het rond gaan dat gaat over de longen. Metaal 7 kijkt vanuit eigen visie zonder dat het in hokjes past. Ook het hamsteren wat nu plaatsvindt is te verklaren want metaal 7 is van ongepast gedrag en van het kind dus hamsteren. Een kind pakt ook als hij of zij de kans krijgt iets te snoepen zonder te delen. Ook zie je dat nu bij jongeren die nu nog steeds de regels niet in acht namen en gewoon uit gingen en de adviezen omtrent corona in de wind slaan. Ook het virus past zich niet aan en gaat grotendeels de wereld over daarnaast staat vuur 9 in het metaal 7 jaar en vuur 9 verspreidt zich als een vuurtje. Dat zie je nu dus ook met het virus gebeuren, het gaat pijlsnel de wereld over net als een vuurtje wat zich snel kan ontwikkelen.

Metaal 7 het jaar loopt door tot januari 2021. Het virus dwingt ons nu ook om niet in hokjes te denken maar te kijken vanuit het ‘niet weten’. Het virus is nieuw, niemand weet exact waar die aan toe is omtrent dit onderwerp.  Het is een jaar van zuivering waarbij oude structuren omvallen. Vanuit het Bagua veld het magisch veld waar we mee werken in de Nine star ki die ieder jaar verandert aan de hand van je geboortedatum verandert je les voor dat jaar. 1 x in de 9 jaar zit je in het zelfde Bagua jaar waar je dit jaar in woont dus 1 x in de 9 jaar zitten we in het metaal jaar.

Jouw geboortedatum kan er voor zorgen dat als je niet geboren bent in een metaal jaar dat jouw persoonlijke datum in een ander huis woont  in het metaal 7 jaar. Dit jaar ‘het metaal 7 jaar ‘ zit de 7 in het Bagua veld in aarde 5 dit jaar.  Dus metaal 7 staat in het centrum centraal alle andere getallen staan er om heen, dat wil dus zeggen dat het kind dit jaar centraal staat.

Met de Nine star ki kan ik aan de hand van je geboortedatum exact vertellen waar jouw lessen dit jaar over gaan en ook wat het virus jou te leren te vertellen heeft voor jezelf of voor je bedrijf. Ook kun je naar de periodes kijken wanneer wat gebeurt. In dit kader verwacht ik nog wel wat maatregelen vanuit de overheid. Het biedt ook kansen hoe kun je je verbinden met dat wat er speelt en met je omgeving.
Het gaat er ook om je werkelijke waarde te vinden op deze wereld. Ieder mens zit in zijn eigen Bagua jaar dus ieder geboortejaar dient andere dingen te doen. Uiteraard wil ik je daar graag meer over vertellen over jouw situatie.

 

Ik ben te bereiken bij Astro Angels box  0281 Carol Ann