Sjamanisme en de sjamaan

Sjamanisme, oude religie

Sjamanisme is een van de oudste vormen van religie

Sjamanisme

Sjamanisme gaat ervan uit dat alles wat bestaat: mensen, dieren, bomen, planten, stenen, sterren, planeten en andere natuurelementen een eigen bewustzijn en energieveld hebben. Dat alles met elkaar verbonden en aan elkaar verwant is en onderdeel van een Groot Geheel. Een methode om genezing tot stand te brengen. Genezing tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen mensen onderling en genezing tussen de mens en zijn spirituele bron.

Sjamaan

Een sjamaan is een soort priester die in zijn gemeenschap communiceert met de geestenwereld en magie gebruikt om zieken te genezen, voorspellingen te doen en gebeurtenissen onder zijn controle te brengen. De techniek die hij daarvoor gebruikt is het opwekken van een toestand van trance of andere bewustzijnsverandering. Hoewel er veel lokale verschillen zijn, treedt hij gewoonlijk op als doorgeefluik tussen de geesten van overleden voorvaderen en leden van zijn dorp of gemeenschap. Een andere naam voor sjamaanis medicijnman, die een vergelijkbare rol heeft bij de inheemse (indiaanse) volkeren in Noord-Amerika.

Het woord Sjamaan komt voort uit het Oost-Siberische  Mongolische betekent letterlijk: hij (of zij) die weet. Het begrip sjamaan is door Westerse antropologen en aanhangers van New Age ten onrechte gebruikt om de “medicijnpersonen” van de Noord-Amerikaanse indianen aan te duiden. Het gebruik van de term “Sjamaan” als medicijnman of medicijnvrouw wordt dan ook door veel inheemse Amerikanen als beledigend opgevat omdat het begrip geheel voorbijgaat aan de essentie van hun eigen cultuur.

Een moderne sjamaan heeft een minder zichtbare positie en functie. Hij gaat er net als zijn historische voorgangers van uit dat bij mensen en dieren die zich emotioneel, geestelijk of lichamelijk ziek of onwel voelen het innerlijk evenwicht tussen het aardse en het spirituele verstoord is.
Het kan ook zijn dat zij het contact verloren hebben met de kern van hun bestaan. Een Sjamaan verkrijgt tijdens zijn opleiding de vaardigheid om, gesteund door helpers zoals totemdieren, totembomen en natuurwezens, contact te leggen met andere werkelijkheden. Hij doet dit door middel van rituelen.

Het grootste verschil tussen sjamanen uit Siberischen medicijnmannen en -vrouwen van de indianenvolkeren uit Noord-Amerika is dat de sjamanen uit siberie direct in contact met de geestenwereld staan door een vorm van uittreding, terwijl de indianen volkeren uit Noord Amerika soms op indirecte manier de geestenwereld benadert door middel van bepaalde ceremonieën rituelen.

Vragen over liefde, werk of toekomst?

Neem hieronder contact op met een Consulent
NL: 0909-0708
(€0,90/min)
BE: 0907-37071
(€1,50/min)