Sterrenbeelden

Iedere cultuur heeft verschillende sterrenbeelden. In de westerse astrologie is dat de zon in de horoscoop, in de andere astrologieen wordt je sterrenbeeld bepaald door de maand waarin je geboren bent.

Sterrenbeelden westerse astrologie:

 • Ram  21 maart t/m 20 april

Eigenschappen: Gezaghebbend, leider, begerig, vrij, actief, demonstratief, agressief, impulsief, pionier, moedig, onbewust, ongeduldig, trots, enthousiast,sarcastisch, egoïstisch, constructief, progressief, roekeloos.

 • Stier  21 april t/m 20 mei

Eigenschappen : Vastbesloten, praktisch, materialistisch, vrijgevig, vriendelijk, toegenegen, bezitterig, genotzuchtig, sensueel , artistiek, geduldig, koppig, creatief, gereserveerd, lui, harmonieus, emotioneel, levensgenieter, handig.

 • Tweeling  21 mei t/m 21 juni

Eigenschappen : Meegaand, veelzijdig, rusteloos , wispelturig, gevoelig, gezellig, welbespraakt, kletskous, koel, ongeduldig, besluiteloos, oppervlakkig, neutraal , alert, intelligent, slim, expressief, bemiddelaar, ijverig.

 • Kreeft  22 juni t/m 23 juli

Eigenschappen: Emotioneel, angstig, moederlijk, patriot, ontvankelijk, romantisch, gesloten, achterdochtig, sentimenteel, creatief, geduldig, behoedzaam, bezorgd, timide, dromer, overgevoelig, nostalgisch.

 • Leeuw  24 juli t/m 23 augustus

Eigenschappen: Vrijgevig, agressief,uitbuiter, vol vertrouwen, energiek, enthousiast, edelmoedig, ambitieus, hooghartig, toegenegen, gewijd, organisator, arrogant, dictatoriaal, verwaand, uitvreter.

 • Maagd  24 augustus t/m 23 september

Eigenschappen: Praktisch, analytisch, wetenschappelijk, gereserveerd, eerlijk, onderzoeker, ijverig, lichtgeraakt, criticaster, afhankelijk, nauwgezet, precies, handig serieus, pessimist, sceptisch, nerveus, scheikundig.

 • Weegschaal 24 september t/m 23 oktober

Eigenschappen: Rechtvaardig, harmonieus, besluiteloos, kunstenaar, muzikaal, meegaand, idealistisch, bescheiden, onpartijdig, creatief, elegant, mooi, sympathiek, extravagant, ijdel, gemakzuchtig, handig, zachtaardig.

 • Schorpioen  24 oktober t/m 22 november

Eigenschappen: Sterk, diepzinnig, sexy, geremd,agressief, scherpzinnig, gefixeerd, emotioneel, geïnspireerd, praktisch, toegewijd, betrouwbaar,moedig, rebel, magïer, achterdochtig, gewelddadig, toegeeflijk, koppig, jaloers, iemand die alles uitstelt.

 • Boogschutter 23 november t/m 22 december

Eigenschappen : Filosofisch, religieus, rechtvaardig, gehaast, optimistisch, vrijmoedig, loyaal, atletisch, rusteloos, opmerkzaam, openhartig, oprecht, toegewijd, grootmoedig, onstandvastig, spilziek, gokker, toerist.

 • Steenbok 23 december t/m 20 januari

Eigenschappen : Conservatief, verantwoordelijk, nauwgezet, systematisch, plichtsgetrouw, praktisch, behoedzaam, gierig, gereserveerd, egoïstisch, melancholisch ,achterdochtig, betrouwbaar, onderdanig, ambitieus, industrieel, efficient, waardig, beheerst, creatief, afgunstig.

 • Waterman  21 januari t/m 18 februari

Eigenschappen : Origineel,pionier,uitvinder, psycholoog, vrij, menslievend, altruïstisch,onafhankelijk,egocentrisch, ongebonden, intuïtief, hardnekkig,vreemd, excentriek, bohemien, visionair, veelzijdig, reiziger, genie.

 • Vissen  19 februari t/m 20 maart

  Eigenschappen : Emotioneel, vatbaar voor indrukken, overgevoelig, romantisch, cijfert zichzelf weg, dualist, ontvankelijk, sympathiek, toegewijd, idealistisch, dromer, filantroop, intuïtief, weinig praktisch, indolent, grillig, besluiteloos.

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.

©2018 Astroangels en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Astroangels).

Vragen over liefde, werk of toekomst?

Neem hieronder contact op met een Consulent
NL: 0909-0708
(€0,90/min)
BE: 0907-37071
(€1,50/min)