Paragnost, defenitie, wie of wat is dat

Het woord paragnost (afgeleid van paragnosie) betekent letterlijk “bijzonder zintuiglijke waarnemer”. In correcter Nederlands betekent het woord “iemand die buitenzintuiglijk kan waarnemen”. Dit betekent dat een paragnost meer kan waarnemen dan een normaal iemand met de gebruikelijke zintuigen (ogen, oren, neus etc.).

Hooggevoeligheid of HSP

De term hooggevoeligheid of HSP (High Sensitive Person) wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt als men spreekt over mensen die buitenzintuiglijk kunnen waarnemen. Een hooggevoelig iemand neemt meer waar dan een gemiddeld mens.
Hooggevoelige mensen zien, horen en ruiken bijvoorbeeld meer. De paragnost kom je dan ook tegen onder noemers als helderziende, helderhorend, helderruikend en heldervoeldend.
Een paragnost kan de emoties en de uitstraling (energie) van levende en levenloze voorwerpen waarnemen. Het heet dan in de volksmond dat deze persoon, de paragnost dus, “paranormaal begaafd” is. Het is echter beter om de term hooggevoelig als aanduiding te gebruiken, paranormaal heeft toch vaak iets zweverigs.

6e zintuig

Soms wordt, als men spreekt over de buitengewone gaven van de paragnost, ook wel de uitdrukking 6e zintuig gebruikt. Deze uitdrukking is erg ongelukkig gekozen omdat het een extra (stoffelijk) zintuig impliceert.

Is een paragnost ook een medium?

In de meeste gevallen is een paragnost ook een medium, omdat hij of zij als middel kan worden gebruikt voor communicatie tussen de aarde en gene zijde.

Hooggevoelig en paranormaal begaafd, geen synoniemen

Het zal meer en meer duidelijk worden dat de term hooggevoelig eigenlijk beter is dan paranormaal begaafd omdat de term een ruimere omschrijving biedt dan de andere te pas en te onpas gebruikte termen. Zegt men paranormaal begaafd of medium, dan dekt slechts voor een deel de lading.

Een magnetiseur werkt ook paranormaal, hoeft daarentegen nog geen paragnost te zijn, maar is wel hooggevoelig.

De paragnost en het woordje “helder”

Er wordt ook gezegd dat paragnosten ‘helder’zien, ‘helder’horen, ‘helder’ruiken enzovoorts. De toevoeging helder moet met een enige terughoudendheid worden betracht. Het woord helder betekent in dit verband namelijk objectief en waarheidsgetrouw. Het objectieve en waarheidsgetrouwe karakter van de waarnemingen kan echter niet altijd worden gegarandeerd doordat de persoonlijkheid van de paragnost een rol speelt bij de interpretatie van de waarnemingen.

Egocensuur van de paragnost

Er zijn momenten waarop de waarneming wel waarheidsgetrouwn en objectief zijn. Dat zijn de korte momenten dat de paragnost zichzelf vergeet en zijn ego voor korte tijd is uitgeschakeld. Deze momenten zijn, zoals men dat benoemd, niet vertroebeld door zogn. egocensuur.

Vragen over liefde, werk of toekomst?

Neem hieronder contact op met een Consulent
NL: 0909-0708
(€0,90/min)
BE: 0907-37071
(€1,50/min)