astro content

Maagd

Geboortedatum: 23 augustus t/m 22 september - Juli 2018

Algemeen
De energie is gericht op het ondernemen van actie. Ook je persoonlijkheid kan een flinke stimulans krijgen, waarbij je vrijheidslievende kant versterkt wordt. Je moet opletten dat je niet te vrij wordt en aan anderen voorbijgaat. Je kunt dan weinig flexibel zijn en past je moeilijk aan andere mensen of situaties aan.

Ook samenwerking kan moeilijk zijn, waardoor obstakels of conflicten mogelijk zijn. Dit zal vooral tot de 12de zijn, daarna wordt het allemaal makkelijker en kan stress verminderen. Je moet dan opletten dat je niet teveel voor mensen doet, omdat je dan jezelf voorbijloopt. Voor de 1ste dagen van de maand geldt dat je het best voor jezelf kiest. Heb je die kans dan zijn een paar vrije dagen aan te raden. Je bent avontuurlijk, waardoor je er lekker op uit wilt trekken. Verder is het deze 1ste week belangrijk dat je je door anderen laat ondersteunen. Je hebt teveel de neiging alles alleen te doen.

Laat je je helpen dan zal je merken dat er mogelijkheden zijn om je op vele gebieden te ontplooien. De 12de en 13de zijn prima dagen om je carrière te verbeteren. De 19de t/m de 21ste kun je beter vrijhouden voor je gezin en/of familie. Je ziet hier tegenop, maar uiteindelijk zal het juist leuk uitpakken. Vanaf de 26ste zal Mercurius in jouw sector van spiritualiteit en liefde verblijven. Ook de Zon zal veel invloed hebben, waardoor je persoonlijkheid op een bijzondere manier versterkt wordt. Je merkt een sterke spirituele aanwezigheid en dit zal jouw geloof en vertrouwen in de hogere wereld versterken. De laatste dagen van de maand zijn zelfs goed om te mediteren en om deze wereld in je leven te halen.

Liefde en relaties
De planetaire stand kan storend werken, waardoor een liefdesrelatie moeilijk verloopt. Er is veel stress en er zijn momenten van onzekerheid. Dit kan verwarring geven, maar meestal zal je in staat zijn om conflicten te voorkomen. In een relatie is er minder ruimte voor romantiek en passie en voor mensen die een zwangerschap ambiëren. Vooral Mercurius stoort flink. Singles hebben minder vertrouwen om een nieuwe relatie aan te gaan. Wel zijn ze gericht op erotiek en spanning.

Vanaf de 12de zal je contact met vriendschappen en groepsactiviteiten verbeteren, omdat Mercurius dan positief in deze sector verblijft. Je zult in staat zijn vriendschappen af te sluiten en hebt behoefte je bij groepen aan te sluiten. Vrienden zullen je motiveren, waardoor je je fijn voelt. De 1ste dagen van de maand zijn voor gebonden mensen geschikt om fijne dingen met een partner te doen. Er wordt aangeraden leuke dingen te plannen en niet thuis te blijven. Ook ben je seksueel actief. Singles zullen de energie gebruiken om avontuur te zoeken. Er ontstaan veranderingen, waar je misschien moeite mee hebt. Toch wordt aangeraden deze te ambiëren, omdat er een grote kans is dat er in de liefde mogelijkheden komen. De periode van de 4de t/m de 6de gaat alles zoals jij wilt. Wat je ook doet, je kunt slagen en leuke dingen meemaken. Binnen de relatie is er ruimte voor evenementen en een vakantie. Singles kunnen bepalen wat ze willen.

Wil je een nieuwe relatie, dan zal dit waarschijnlijk lukken, als gevolg van de oppositie tussen Mercurius en Mars. Mensen kunnen gevoelens uiten en zijn ontspannen. Daardoor kun je instinctief reageren en handelen, maar blijf je nadenken. Daardoor ga je niet over grenzen van anderen. De 9de en de 10de focus jij je moeilijk, waardoor je minder met liefde bezig bent. Wees duidelijk, zodat je partner weet wat je wilt en begrijpt dat je het druk hebt. Een onzekere partner kan echter wel moeite hebben, waardoor er conflicten mogelijk zijn. Singles willen graag een goede indruk maken, maar dat kan moeilijk zijn, omdat je vaak aan het flirten bent. Hierdoor hebben mensen het idee dat je niet zo serieus bent. Vind je iemand werkelijk leuk, dan doe je er goed aan oog en aandacht voor die ene persoon te hebben.

De Maan zal de 15de en de 16de in jouw nuchtere teken reizen. Daardoor kunnen innerlijke gevoelens moeilijk door een partner begrepen worden. Jij bent deze tijd zeer serieus en vindt zakelijkheden belangrijker dan de liefde. Singles komen gesloten over en zullen dan ook niet snel een nieuwe partner aantrekken. Vanaf de 20ste hangt er, als gevolg van de retrograde Mercurius en de verbinding tussen de Zon en Uranus, lastige energie als het om liefde gaat. Je bent onzeker in de liefde en hebt het druk in je werk. Tracht evenwicht te vinden, zodat je tijd overhoudt om te ontspannen. De Volle Maan brengt ontspanning, waardoor je de laatste dagen meer op privé gericht bent.

Werk en financiën
Deze maand ben je iemand die graag samenwerkt. Je wordt alom geprezen om je werk en de dingen die je allemaal voor elkaar krijgt. Er wordt de 1ste dagen aangeraden dominant te zijn in de manier waarop je werkt. Dit betekent dus dat je best zelf beslissingen kunt nemen, tenzij een leidinggevende of ander zakelijk contact iets anders van je verwacht. Je bent iemand die plichtsgetrouw is en zal dit ook niet erg vinden. Let op dat je heel soms de neiging hebt op een negatieve manier met collega’s om te gaan, als dingen niet gaan zoals jij verwacht. Dan kun je wel eens duidelijk laten merken wie de baas is. Dit wordt afgeraden, omdat je dan met conflicten te maken kunt krijgen en dat zorgt alleen maar voor achteruitgang of vertragingen.

De periode van de 4de t/m de 7de weet je heel goed wat je wel of niet moet doen om te presteren. Je hebt controle over jezelf en kunt hierdoor de juiste dingen op het juiste moment doen. Je bent zeer flexibel, waardoor dingen uiteindelijk vanzelf wel zo gaan als je wilt. De periode van de 11de t/m de 14de is een fantastische tijd om succesvol te zijn. Wat je ook doet, het gaat je goed af, waardoor er grote kansen zijn om iets te gaan doen wat je al een tijd van plan was. Deze periode kunnen er vele uitdagingen zijn, die niet al te makkelijk zijn, maar waar je waarschijnlijk wel heel goed doorheen kunt komen. Er komen namelijk positieve energieën vanuit Mercurius, die in jouw sector van carrière zal reizen.

Je vindt het belangrijk om te presteren, maar doet dit zeker niet op een impulsieve wijze. Je kunt dan ook veel tijd besteden aan korte en lange termijndoelen en zal er ook alles aan doen deze te bereiken. Vanaf de 19de zal je iets minder met je werk of andere zakelijkheden bezig zijn, omdat de energie dan meer gericht is op je privéleven. Met name de 20ste en de 21ste kan je beter vrij nemen om hiermee bezig te zijn. De 25ste en de 26ste moet je evenwicht zien te vinden tussen bezigheden op je werk en privébezigheden. Je kunt jezelf anders soms voorbijlopen.

De laatste dagen van de maand doe je er goed aan om je eigen weg te volgen en je niet teveel te laten leiden door wat andere mensen willen, tenzij het natuurlijk reëel is wat ze van je vragen. Ga dan niet te dwars liggen en wees dan wel volgzaam. Financieel wordt het overigens een maand, waarbij financiën en spiritualiteit nauw met elkaar verbonden zijn. Intuïtie, voorspellende dromen en eventueel een hogere energie kunnen je bijstaan. Daardoor kun je, als je hier open voor staat, goede prestaties leveren en meer winst of inkomen verkrijgen. Ook kunnen financiën en een liefdespartner/goede vriend(in) verbonden zijn, waardoor je er goed aandoet om belangrijke zaken met deze mensen te delen.

Mentale en fysieke gezondheid
Het wordt aangeraden de 1ste periode van de week na te denken wat je kunt doen om je zowel mentaal als fysiek te verbeteren. Het is een goede periode voor nieuwe ideeën en mogelijkheden en je kunt daardoor gelijk een goede en gezonde week meemaken. Je bent intellectueel erg sterk en kunt hierdoor makkelijk informatie vinden of kennis opdoen over een gezonde levensstijl. Bedenk dat een gezond leven niet alleen gericht is op voeding, maar ook op sport/beweging en een bewustzijn voor de spirituele wereld. Hoe bewuster je hiervan bent, hoe gezonder je kunt leven. De 5de zal Jupiter een zeer krachtige invloed op de energie van de Zon hebben. Dit biedt voor de Maagd de kans om veel fysieke kracht op te doen.

De 8ste zal de Zon de energie van Neptunus beïnvloeden en de 13de zal de Nieuwe Maan zijn invloed laten gelden. Dit betekent dat je nadenkt over je gewicht en de wijze hoe je hier mee bezig kunt zijn. Wees reëel en ga niet overdreven aan de slag, als dit niet nodig is. In het midden van de maand zal de Maan in jouw teken verblijven en dit geeft een sterke fysieke kracht. Tussen de 20ste en de 23ste kun je teveel bezig bent zijn veranderingen in je levensstijl toe te passen. Geef jezelf meer voor ontspanning en ga niet naarstig op zoek naar verandering. Je kunt dan teleurgesteld raken en uiteindelijk oude gewoontes omarmen. De 25ste zal de retrograde Mercurius rust brengen en zal je de rest van de maand op een gezonde manier doorbrengen, vol rust en in volledige evenwicht.

Algemeen voor alle tekens (een maand van grote transformatie)
Mars beweegt retrograde en biedt mensen ruimte voor ontspanning en minder voor carrière en andere zakelijkheden. Ook Mercurius zal retrograde bewegen en biedt een kosmische kracht, die voor grote veranderingen kan zorgen. Daarnaast zullen er veel andere krachten zijn, die invloed hebben. Jupiter zal voor de meesten een goede beweging bieden, waardoor geluk en enthousiasme kan heersen. Jupiter prikkelt mensen om actief te zijn, maar wel op privégebied, waardoor mensen dingen kunnen doen, die ze eerst niet voor mogelijk hielden. De maand kan beheerst worden door twee eclipsen.

De eerste zal de zonsverduistering van vrijdag de 13de zijn. We kunnen deze in Nederland niet waarnemen, maar de energie voelen we wel. Er kunnen belangrijke verschuivingen in het leven van mensen zijn. De tweede is de maansverduistering van vrijdag 27 juli op zaterdag 28 juli zijn. We kunnen de verduistering waarnemen, alhoewel het begin van de eclips niet zichtbaar is. Deze kan niet alleen visueel indrukwekkend zijn, maar ook spiritueel zullen mensen veel energie ervaren. Ook dan kunnen mensen dingen doen, die ze normaal niet snel doen, waardoor er mogelijkheden komen. Al de energieën zullen ervoor zorgen dat er flink wat acties en handelingen zijn, waardoor mensen van alles willen doen om het leven leuk te maken.

Het zal een opmerkelijke maand worden, waarbij er veel ontplooiing kan zijn. Dit lijkt leuk en interessant, maar we raden in deze maand van eclipsen en retrograde bewegingen wel aan alleen die dingen te doen, waarvan je merkt dat ze je makkelijk afgaan. Luister dus naar je intuïtie en of deze een goed gevoel afgeeft. Ook wordt aangeraden veranderingen die je in wilt voeren, vooral te doen op gebied van thuissituatie, familie, gezondheid, spiritualiteit en educatie. Mensen die toch risico’s en onvoorspelbare uitdagingen aan willen gaan, moeten onthouden dat er twijfelachtige dingen kunnen gebeuren. Hoe beter jij jezelf onder controle hebt, hoe beter je hiermee om kunt gaan.

Het zal belangrijk zijn om, bij alles wat je doet, verbinding met de hogere wereld te zoeken. Luister naar je gevoel en schrijf dromen op, omdat die je heel veel vertellen. Ook doe je er goed aan onzekerheid te mijden en veranderingen alleen te doen als je werkelijk het gevoel hebt dat deze tot iets leiden. Voor de liefde lijkt er spannende energie te zijn, die veroorzaakt wordt door de Zon en Venus. Daardoor zijn er geregeld momenten dat je je heel sympathiek en liefdevol voelt. Let wel op dat er ten tijden van een eclips een storende energie kan hangen op de energie van Venus. Er kunnen dan op liefdesgebied wel eens veranderingen zijn, die je werkelijk niet ambieert en je juist verdriet kunnen brengen.Deze horoscoop wordt door Frank Post vervaardigd met behulp van de psychologische astrologie. Hiermee wordt een richting in je leven aangeboden. Je kunt Frank bereiken op www.astroangels.nl onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op persoonlijke aspecten, waardoor je eigen toekomst en een beter beeld krijgt van je persoonlijkheid. 2017 FZP. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (FZP).

Goedkoper bellen?
   Bel met credits

Happy hour

Happy Hour dagelijks tussen 15:00 en 16:00 uur. Tijdens ons Happy Hour bel je voordeliger met onze consulenten.

NL: 0909-1901 (€0,60/min)

BE: 0902-12024 (€1,00/min)

Blog

door Medium Shirley
Metafysische oefening om vermoeidheid te verlichten
Een metafischise oefening:
We zijn allemaal weleens vermoeid en dan kunnen we het best Lees meer
door Medium Marja
JOUW GEVOEL IS ALTIJD GOED!
JOUW GEVOEL IS ALTIJD GOED!
Als je er naar durft te luisteren
En er naar te handelen.
Wil je meer weten hoe Lees meer
door Medium Moon
Vakantie en dagboek voor mijn bellers.
Hoi Lieve allemaal van 23 juli tot en met 3 augustus ben ik op vakantie.
Jullie kunnen via de Lees meer
door Medium Shirley
Het psychisch lichaam
Het psychisch lichaam, wat is dat? Iedereen weet en zal niet ontkennen dat we allemaal een fysiek lichaam hebben en Lees meer
door Medium Marja
GEEF LIEFDE EN JE KRIJGT LIEFDE
GEEF LIEFDE EN JE KRIJGT LIEFDE!!
Dat is best een uitspraak.
En niet altijd even gemakkelijk toe te Lees meer
door Medium Elisa
Hallo allemaal, Mijn naam is Elisa
Ik ben Elisa, nog niet heel erg lang als consulent op deze lijn. Maar wel super enthousiast. Het is echt Lees meer
door Medium Shirley
De vijand van het hogere zelf. Het ego
Het ego. Het willen laten gelden van onze persoonlijkheid is onze grootste vijand en blokkade tot ons Lees meer
door Medium Shirley
Het Kosmische/Goddelijke Bewustzijn
Alles in het universum is doordrongen van het bewustzijn van God.Beter bekend als het Kosmisch Lees meer
door Medium Elvira
Elvira terug van retraite
Lieve mensen,

Ik wil jullie even laten weten dat ik weer terug ben van de retraite en weer telefonisch Lees meer
door Medium Desiree
Welkom
Beste beller,

Graag stel ik me aan je voor. Mijn naam is Desiree, paragnost.
Van jongs af aan voel ik de dingen aan en ben ik Lees meer
door Medium Jolijn
JOLIJN TIJDELIJK AFWEZIG
lieve mensen.
De vaste klantjes zullen al gemerkt hebben dat ik sinds Mei niet meer online ben geweest. Ik heb Lees meer
door Medium Ilse
Afwezigheid Ilse
Lieve Angels,

Net als jullie, ben ik ook een mens met eigen ervaringen en levenslessen. De afgelopen periode had ik even Lees meer
door Medium Moon
Summer is magic
Magic wat is magic, magic is niet gek, magic is niet raar.'Nee Magic is voelen wat mooi is, en niet mooi vinden wat geen Lees meer
door Medium Marcelius
Blauw zonnewater
Blauw zonnewater is eenvoudig te maken, heerlijk om te drinken en is zeer krachtig voor lichaamsgenezing.

Zoals we Lees meer
door Medium Zellie
Aantrekkingskracht wie is de sterkste
De wet van de aantrekkingskracht en visualisaties zijn een hele goede manier om de dingen te creeren Lees meer
Weekhoroscoop

Leeuw

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je bent deze periode aantrekkelijk om mee om te gaan. Je hebt alles in je om je partner veel liefde en warmte te geven. Je kunt qua geld te vrijgevig zijn en daar moet je wel mee oppassen. In contact met vrienden en familie zal je geduld moeten houden, omdat niet alles even Lees meer


Weegschaal

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je bent minder op zakelijkheden gericht, maar meer op flirten en je partner verleiden. Door de energie van de retrograde Mercurius denk je veel na over wat je bereikt hebt en wat je in je relatie nog meer wilt. Praat er met je partner over, dan kunnen er misschien ideeën Lees meer


Steenbok

Liefdesrelaties en sociale contacten
Er is een mysterieuze energie, die voor spannende momenten zorgt. Je bent een stuk minder nuchter en wil graag met je partner leuke activiteiten plannen. Let op dat je niet teveel geld uitgeeft. Die neiging heb je wel en vooral aan dingen waar je niets aan hebt. Het is ook een Lees meer


Maagd

Liefdesrelaties en sociale contacten
Het wordt een week, waarin aangeraden wordt de rust te zoeken. De energie vertraagt wat en dat zal je voelen. Je doet er goed aan drukke groepen te mijden en meer te slapen. Je kunt je dan opladen voor later deze maand. Je doet er goed aan je partner hierbij te betrekken, zodat Lees meer


Boogschutter

Liefdesrelaties en sociale contacten
Op alle gebieden kan de retrograde Mercurius krachtige invloed hebben. Daarom wordt aangeraden geen nieuwe dingen in de relatie op te starten. Hadden jullie al eerder plannen, dan kun je dit blijven doen. Zondag t/m dinsdag heb je een zeer sterke charisma en ben je ook Lees meer


Kreeft

Liefdesrelaties en sociale contacten
Het wordt een week, waarin je veel tijd aan je partner besteedt. Ook zullen vrienden en familie erg belangrijk voor je zijn. Je bent aanhankelijk en romantisch en zal mensen dan ook veel liefde kunnen geven. Het wordt een week van dromen, idealen en plannen voor de toekomst. Lees meer


Tweelingen

Liefdesrelatie en sociale contacten
Er zullen vanaf zondag een paar weken aankomen, die je toe kunt juichen. Het wordt een vrolijke boel, waarbij je reisjes kunt plannen, sociale contacten aandacht geeft en het leuk vindt lekker te shoppen. Van zondag t/m dinsdag kunnen er veel vrienden in je leven zijn en zal je Lees meer


Vissen

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je moet deze week oppassen dat je nog wel eens met fysieke ongemakken te maken kunt krijgen. Er wordt aangeraden om er samen met je partner/gezin op uit te trekken en even de boel de boel te laten. Je hebt de neiging om maar door te gaan en dat is dus niet gunstig voor je Lees meer


Waterman

Liefdesrelaties en sociale contacten
Voor je relatie is het een heel goede week, waarbij er geluk en liefde zal zijn. Je vindt het erg fijn om sociale contacten te onderhouden en het liefst samen met je partner. Je bent actief en zal enthousiast in het leven staan. Je bent zeer aantrekkelijk, waardoor je partner Lees meer


Stier

Liefdesrelatie en sociale contacten
Je hebt deze week de neiging jezelf en je partner/gezin te verwennen. Dit is op zich niet erg, maar wel als je overdrijft. Zorg dat je het wel binnen de perken houdt. Vanaf zondag zal er een periode van een maand aankomen, waarin de energie vooral op liefde en je Lees meer


Ram

Liefdesrelatie en sociale contacten
Vanaf zondag is er ruimte voor romantiek, vrolijkheid en verwennen van jezelf. Dit zal circa 30 dagen zo blijven. De Maan komt in de Boogschutter, waardoor je zachte kant naar buiten komt. Je leven staat in het teken van de liefde en je kunt tot woensdag zeer mooie momenten met Lees meer


Schorpioen

Liefdesrelaties en sociale contacten
Let op dat je binnen de relatie met vertraging te maken kunt krijgen, die ontstaat door de retrograde energie van Mercurius. Je bent besluiteloos en onzeker en dat kan je dan in je relatie op een negatieve wijze naar buiten brengen. Er zijn dan ook conflicten mogelijk. Tracht Lees meer


Astro App

Astro APP

Bekijk gratis je horoscoop en doe een online Tarotlegging. Tevens kan je zien welke mediums en paragnosten nu beschikbaar zijn.

Tarotkaarten


Tarotkaart van de dag

SMS Consult

Wilt u een medium advies per SMS ontvangen? Klik dan hier om naar de SMS pagina te gaan.

SMS icoon

Maandhoroscoop

Steenbok

Algemeen
Je bent deze maand daadkrachtig en kunt intense met die dingen bezig zijn, die je wilt bereiken. De planetaire stand is zeer gunstig om zakelijk goed te presteren. Let op dat de planeet van het huiselijke leven, Mars, zeer dominant is. Daardoor zal je geregeld tegenwerking ondervinden van familie of je Lees meer


Weegschaal

Algemeen
De planetaire energie zal krachtig op je carrière gericht zijn. Dit komt voornamelijk door de energie van Mercurius die zorgt dat je carrière belangrijker voor je zal zijn dan andere aspecten in je leven. Dit zal pas de 2de helft van de maand zijn. Het 1ste deel zal de energie in evenwicht Lees meer


Ram

Algemeen
Deze maand bereik je veel door enthousiasme en sterke ambities. Daardoor kun je dingen doen, die je misschien verrassen. Je kunt je dan ook prima ontwikkelen. Het zal belangrijk zijn de hele maand naar je innerlijke stem te luisteren en intuïtie te volgen. Deze zal aangeven wat je kunt doen en hoe je Lees meer


Kreeft

Algemeen
Het kan een prima maand worden. Dit komt, omdat er krachtige kosmische energie in je teken staat. Hierdoor zal jouw karakter positief geprikkeld worden en kun je daardoor nieuwe doelen stellen en financieel veel bereiken. Je bent sociaal gezien aantrekkelijk en dat zorgt dat mensen vaak positief op je Lees meer


Vissen

Algemeen
Je zult een redelijk evenwicht ervaren tussen je zakelijke leven en de tijd en aandacht die je aan je gezin of familie wilt geven. Daardoor zal het een emotionele, maar fijne maand worden met kansen om te ontwikkelen, maar ook om voldoende liefde en vriendschap te krijgen. Je moet op je emoties letten, Lees meer


Stier

Algemeen
Er lijkt een strijd te zijn tussen je emotionele en je rationele kant. Je wilt aan de ene kant leuke dingen doen, waarbij geld geen rol speelt. Je kunt wat lui zijn en wilt vooral activiteiten doen, zoals met je partner er op uittrekken, vrienden bezoeken of evenementen bezoeken. Aan de andere kant vraag Lees meer


Boogschutter

Algemeen
Het is een maand waarin je zeer gemotiveerd kunt zijn om je op zakelijk gebied te profileren. Je kunt veel succes behalen, mede omdat de planetaire stand daar uitstekend voor is. Je zult deze maand echter minder energie krijgen om met je mentale gestel bezig te zijn en ook zal je minder tijd besteden aan Lees meer


Maagd

Algemeen
De energie is gericht op het ondernemen van actie. Ook je persoonlijkheid kan een flinke stimulans krijgen, waarbij je vrijheidslievende kant versterkt wordt. Je moet opletten dat je niet te vrij wordt en aan anderen voorbijgaat. Je kunt dan weinig flexibel zijn en past je moeilijk aan andere mensen of Lees meer


Schorpioen

Algemeen
Vermijd deze maand obstakels en vertragende zak. Richt je op dingen, waarvan je weet dat je daar succesvol in bent. Je bent gevoelig en mensen kunnen je tegenwerken en voor weerstand zorgen. Laat je niet tegenhouden en dwing een goede maand af. Voor mensen die met studie bezig zijn, hangt er storende Lees meer


Tweelingen

Algemeen
Er wordt voorspeld dat familiale en mentale aspecten in je leven de meeste energie zullen krijgen. Je moet op gebied van carrière en je persoonlijke ontwikkeling even geduld hebben. Je moet verder ook opletten dat jouw eigen interesses voor jou belangrijker zijn dan die van anderen. Tracht op te Lees meer


Waterman

Algemeen
De energie is deze maand vooral gericht op carrière en persoonlijke behoefte om te ontwikkelen. Er is een verandering te bespeuren, omdat veel planeten retrograde bewegen. Daardoor zullen je driften ingetoomd worden en is er meer ontspanning. Het zal belangrijk zijn je charme en vaardigheden te Lees meer


Leeuw

Algemeen
Er is deze week energie, die gericht is op geluk met gezin en familie. Ook zal je op mentaal gebied erg veel energie krijgen. Carrièreproblemen en verlangens zullen wat minder energie krijgen, maar dat is goed, omdat je dus weinig te duchten hebt. Je zult meer bezig zijn met plezier en liefde en Lees meer


Engelen kaarten


Tarotkaart van de dag