Medium Zellie op 10-11-2019 om 17:14

Neurolinquistisch Programeren bij Stressstoornissen (NLP)

 

Stressstoornissen

Wat is een Stress stoornis precies.  Een stress stoornis uit zich op diverse manieren.  Waaronder nachtmerries, overprikkeld, het niet meer kunnen verwerken van de dagelijkse informatie die tot je komt en herbeleving door transfer van gebeurtenissen op nieuwe situaties en personen. Dit kan dus heel ontwrichtend werken op je leven.   Het kan tevens zorgen dat je door de hoge druk waaronder je staat je grens bereikt hebt van je incaseringsvermogen wat weer kan leiden tot extreme uitingen van frustraties.  Het is tevens een last voor je omgeving omdat deze op een gegeven moment niet meer weten hoe met je om gaan omdat je gedragingen dusdanig onvoorspelbaar worden en dat boosheid en agressie naar boven komen voortkomend uit onmacht.

De oplossing uit de huidige psychologie is momenteel dat men gaat proberen via het legale gebruik van drugs zoals MDMA wat beter bekend staat als de partydrugs Extasy om emoties beter te verwerken en daarmee het stressgehalte te verminderen.  Op zich een begrijpelijke gedachte omdat MDMA het algehele gevoel van welbevinden aanzienlijk verhoogt en tevens de barriere slecht welke jou verhindert om over je trauma’s te praten.  Veelal uit angst om het naar boven te halen maar ook uit angst over veroordeelt te worden. MDMA geeft het gevoel wat het best omschreven kan worden als dat wat de personen uit de flowerpower tijd over trachtten te dragen. Make Love not War.  Ook dat ging vaak gepaard met het gebruik van Drugs.  Alleen Drugs hebben ook een negatief effect.  Vaak niet direct maar op de langere termijn geeft het ook lichamelijke klachten.  MDMA verandert niets aan het gebeurde  het geeft slechts een tijdelijke verlichting van de perceptie.  Om na verloop van tijd weer terug te komen.  Helaas zijn de behandelaars dan niet meer in beeld en zul je het traject wederom in moeten gaan om de stoornissen opnieuw te gaan behandelen.  Mijn inziens is het dus allerminst een oplossing.

Wat kan NLP voor je betekenen 

NLP is een methode waarbij de zenuwen opnieuw geprogrammeerd worden eigenlijk zoiets als een computer van nieuwe software te voorzien.  Dit gebeurt in gesprekken. Mensen lijden het meest onder het lijden wat men vreest.  De gedachte over een bepaalde situatie is vaak genoeg om een lichamelijke reactie te veroorzaken  waarbij de stressoren geactiveerd worden. Dit komt door het zogenaamde celgeheugen wat we allemaal hebben. Dat houdt in dat elke cel  een geheugen bevat van onze ervaringen net zoals dat DNA bevat.  Een gedachte (onafhankelijk of deze waar is of niet)  kan dus ook een stressstoornis of ziekte veroorzaken als deze maar lang genoeg wordt bevestigd zodat deze verankert wordt in ons denken. Daarnaast is het zo dat wij op elke plaats waar wij komen een soort van DNA spoor van ons celgeheugen achterlaten waardoor plaatsen en mensen extern van ons zelf de stoornis weer kunnen activeren.  Door NLP toe te passen herprogrameren we het zenuwstelsel en onze software  op dezelfde wijze waardoor ook ons celgeheugen zich op den duur zal aanpassen onafhankelijk van externe factoren zoals Drugs welke een negatief effect hebben op ons gestel ongeacht of dit onder begeleiding wordt ingenomen.  Al sedert het begin van de 90-er jaren heb ik mij bezig gehouden met NLP en het opnieuw programeren zowel van mijn eigen opgelopen trauma’s als die van anderen.  Graag sta ik je dan ook bij in stresssituaties.  Ook het opheffen van het repeterende karakter ervan kan met NLP worden opgelost zodat jij en je omgeving daar beter door gaan  functioneren.