Maandhoroscoop Schorpioen

Maandhoroscoop Schorpioen

Maandhoroscoop Schorpioen

Geboortedatum 23 oktober t/m 21 november - September 2021

Vragen over de Liefde, Werk of Financiën? Neem contact op met een Consulent

Contact met een ConsulentAlle horoscopen bekijken

Algemeen
Je hebt de eerste dagen van de maand nog wel eens de neiging om jezelf te zwaar te bejegenen. Je hebt het gevoel alsof je meer moet ploeteren om het een en ander voor elkaar te krijgen. Pluto en Mercurius kunnen jou flink beïnvloeden, waardoor je vooral in je thuisleven op moet passen, omdat deze planeten nog wel eens de neiging hebben om jou te dominant en veeleisend te maken. Beter doe je er verstandig aan om deze periode vooral aan je zelfbeeld te werken. Hoe beter jij in je schoenen staat, hoe prettiger je in de omgang bent. Met name t/m de 11de kunnen er verstoringen zijn, die je leven in de war kunnen brengen. Je hebt moeite deze onder controle te houden. Dat vind je vervelend, omdat je deze altijd wil behouden. Je kunt, als dit niet lukt, wel eens met onaangename verrassingen te maken krijgen. Deze hoeven niet altijd negatief uit te pakken, omdat je daar toch ook scherp door kunt blijven. Het zal wel belangrijk zijn je aandacht te behouden op dingen die kunnen gebeuren. Ga er niet omheen draaien, door te stellen dat iets toch niet gebeurt. Problemen die je vermijdt, kunnen sterk terugkomen en dan niet meer te controleren zijn. Er wordt aangeraden om alert te blijven en er op te letten dat je niet verrast wordt door onnadenkend te handelen. Je kunt het probleem dan ook groter maken, door net het verkeerde te doen. Je bent geneigd overhaast te handelen en kunt dingen zeggen die je net niet moet doen. Je zult daar voor op moeten passen. Je wordt hierbij geholpen door krachtige planetaire energieën, die ervoor zorgen dat je veel spanning voelt, maar dat je, op momenten dat het nodig is, efficiënt kunt reageren. Deze periode zal dus onverwachte gebeurtenissen kennen, waarbij het moeilijk is controle te houden. Lukt het je echter om het onverwachte te verwachten, dan ben je in staat om problemen uit te bannen en negatieve zaken juist op een positieve manier om te draaien. In contact met andere mensen heb je een sterke mening en vind je het erg vervelend als mensen tegen jou over een ander praten. Jij hebt als motto dat mensen die over iemand anders tegen jou praten, tegen die ander over jou praten. Tracht hier op een relaxte manier mee om te gaan en maak mensen vriendelijk duidelijk datje niet wilt roddelen. In je thuissituatie kunnen er ingrijpende veranderen zijn, waarbij je te maken kunt krijgen met een renovatie, maar waarbij er ook conflicten met ouders of andere familieleden kunnen zijn.

Vanaf de 12de zal energie van de planeten een stuk gunstiger worden. De Zon, Mars, Mercurius en Jupiter kunnen je een positieve kracht geven en vooral omdat deze een goede kracht in jouw sector van vrienden en sociale groepen brengen. Daarnaast is het een prima periode voor het stellen van doelen op de lange termijn. In je carrière, maar ook in je studie kan dit voor prima energie zorgen, waarbij je veel kansen en mogelijkheden afdwingt. Je bent idealistisch en hebt veel verwachtingen voor de toekomst, waarbij je in staat bent de juiste dingen te doen om succes te behalen. Pas op dat je anderen niet gaat veranderen naar gedachten en verwachtingen die jij hebt. Laat iedereen in zijn waarde en bekijk hoe je talenten van anderen kunt implementeren. Verander dus je focus, waardoor je ze bekijkt door gedachten over jezelf aan te passen. Venus beweegt vanaf deze periode op een zeer gunstige wijze in jouw teken en zal ervoor zorgen dat je een sensuele en zelfs seksuele uitstraling hebt. Mensen kunnen jou zowel in liefde als op zakelijk gebied moeilijk weerstaan. Singles kunnen juist deze periode gebruiken om liefde op te zoeken en wellicht zelfs een nieuwe partner te vinden. De Volle Maan zal in de periode van de 19de t/m de 21ste een zeer krachtige liefdesenergie aan jou brengen. Daardoor zal de energie van Venus nog eens extra versterkt worden. Omdat Mars ook een zeer gunstige energie brengt, heb je wel eens het gevoel dat het leven als een soort fantasie en droom voltrekt. Bedenk dat dit wel zo is, maar dat het realiteit is. Door al deze krachtige energieën is er veel mysterie en kan je de rest van de maand een sterke intuïtie hebben, waardoor je goed weet wat je moet doen om de romantiek in je leven te houden. Deze gehele periode zal je in een relatie veel mooie momenten tegenkomen. Je partner en jij kunnen zelfs grote beslissingen nemen, die jullie leven verrijken en zorgen dat er veel geluk is. Het wordt dus een periode, waarin je deze romantische energie kunt gebruiken om er op zakelijk gebied profijt van te hebben. Verder zal het een prima tijd zijn voor nieuwe sociale contacten, aandacht voor huidige contacten en je familie of gezin.

Liefde en relaties
Tot de 10de zal je erg bezig zijn met allerlei zaken die buiten de romantiek liggen, waardoor je minder tijd hebt om je gevoel te tonen en liefde met een partner te delen. Singles zullen meer moeite hebben om nu een nieuwe partner te vinden en misschien is het daar ook gewoon niet de juiste tijd voor. Vanaf de 10de zal er een heleboel veranderen en zal de romantiek steeds meer in je loskomen. Je wilt dan veel liefde voelen en zal er ook alles aan doen om dit te tonen. Je kunt verrukt zijn over de liefde die je krijgt, maar anderen zullen ook genieten van de liefde die jij toont. Vanaf deze periode zal je veel meer kans hebben om iemand te ontmoeten en kan de band die je met je partner hebt versterkt worden. Mensen die problemen met een partner of anderen hebben, kunnen hier nu goede stappen in maken om deze op te gaan lossen. De Schorpioen moet wel oppassen voor Jupiter en Saturnus, die tegengestelde energieën hebben. Jupiter zorgt voor hebzucht, jaloersheid en veel avontuur. Deze emoties worden echter door Saturnus enigszins geabsorbeerd, maar je wordt nog wel eens heen en weer geslingerd. Er wordt aangeraden om nuchter te blijven en te zorgen dat je het evenwicht vindt om zowel van sociale als van liefdesrelaties te genieten. Vind je balans dan ben je niet veeleisend en zal je prima communiceren om de liefde op een goede wijze te ervaren. Lukt dit echter niet, dan kan je manipulatief in een relatie staan en zal je minder bereid zijn om te communiceren. Tracht dus de balans te vinden, dat zal niet alleen voor anderen erg goed zijn, maar ook voor jouzelf. Voor sommige Schorpioenen veroorzaakt Uranus grote en plotse veranderingen in contact met zowel een liefdespartner, familie als vrienden. Tracht hier geduld in te houden en zorg ervoor dat je goed na blijft denken en relaxt blijft bij belangrijke besluiten. Wat het ook is en voor wie dan ook, doe je een belofte of ontstaat er een breuk bij een mindere relatie, doe dit dan niet te overhaast. Ondanks dat je je zorgen maakt over zaken die in de wereld en in omgeving gebeuren, kan je gevoel de komende tijd versterkt worden. Waar je de afgelopen periode het gevoel had dat je vastliep, ervaar je nu een bepaalde passie om er iets van te maken. Vanaf de 21ste ben je sociaal sterk en besteed je veel tijd aan het ontmoeten van mensen. Er kunnen mooie ontmoetingen ontstaan, die perspectieven voor de toekomst bieden. Singles kunnen de passie er niet heftig uitgooien, waardoor ze controle moeten houden op handelingen en uitspraken. In een relatie kan je partner zich afvragen wat je werkelijke gevoelens zijn. Je doet er goed aan je partner meer van jezelf te laten zien. Ook heel goede vrienden vragen zich wel eens af waar je je mee bezig houdt en zullen meer tijd aan je besteden om hier achter te komen. Laat je niet afschrikken en bedenk dat je het de komende maand fijner vindt om open vriendschappen aan te gaan, dan intense en diepe relaties. De laatste dagen van de maand kan je in een relatie zorgeloos zijn, waarbij jullie liefde delen en er veel momenten van optimisme zijn. Wanneer je goede sociale contacten hebt, kan dit ook erg positief zijn voor je liefdesleven. Jullie zullen elkaar meer waarderen. Er kunnen meer activiteiten zijn, waardoor de relatie nog meer intensiveert. Voor singles kan er een vriend zijn, die meer tijd aan hem/haar besteedt en dit zal je ook emotioneel positief beroeren.

Werk en financiën
Financieel is het een relaxte maand, waarbij je impulsief gedrag en ongeduld prima onder controle kunt houden. Het zal je de eerste dagen wel wat aan geluk ontbreken, maar je werklust en ambities zijn wel erg sterk, waardoor je tot de 15de de beste resultaten kunt gaan bereiken. Let tot de 10de op dat je niet teveel impulsaankopen doet. Jupiter kan je hiertoe dwingen, maar gelukkig zal Saturnus dit beperken. Uranus kan voor flink wat verrassingen. Het geluk kan je vanaf de 10de toelachen. Met name Neptunus en Pluto zorgen ervoor dat je een goede intuïtie hebt om te investeren en te beleggen. Wel wordt aangeraden om advies in te winnen voor noodzakelijke aankopen. Zakelijk gezien is dit een maand van nadenken en kennis opnemen. Je bent nieuwe plannen aan het maken en zoekt naar de juiste strategieën om nieuwe mogelijkheden af te dwingen. Zoals we al zeiden zal je de passie van Jupiter voelen om te handelen, maar houdt Saturnus een behoudende energie. Vanaf de 10de kan vooral jou charmante kant je ondersteunen om die dingen te bereiken die je van plan bent of was. Probeer vooral niet te manipuleren, omdat mensen dit niet fijn vinden en jij je goodwill kunt verliezen. Als gevolg van een planetaire energie die jouw intellectuele vermogen vergroot, ben je het 1ste deel van de maand bezig je te ontwikkelen. Waar je in je privéleven je passie controleert, lijk je deze in je werk of studie volledig te gebruiken. Het kan een actieve maand zijn, waarbij je initiatief wilt nemen. Je durft veel aan en kunt risico’s nemen, die goed uitpakken. Doordat je je stoort aan uitspraken en handelingen van anderen, kun je op sommige momenten de strijd aangaan. Je passionele karakter kan hierbij parten spelen. Er wordt aangeraden deze passie in te tomen en conflicten of problemen op een rustige wijze op te lossen. Je zult merken dat mensen dan veel meer respect voor je hebben. Uiteindelijk zal dit je dus veel meer brengen. Het 2de deel van de maand kunnen er grote projecten zijn, waar jij in kunt participeren. Je vernieuwende ideeën kunnen mensen aantrekken, waardoor ze graag met je willen samenwerken. Mensen die plannen hebben met een studie te beginnen, kunnen deze maand een belangrijke keuze maken, die grote gevolgen kan hebben. Sociaal gezien, kunnen je ideeën en meningen de aandacht trekken van mensen die op politiek gebied dingen willen veranderen. Heb je de mogelijkheid om je bij een bepaalde groep mensen aan te sluiten, dan wordt dan aangeraden. Je zult populair zijn en mensen kunnen je ideeën steunen en jou waarderen en respecteren. Op financieel gebied zal je positieve zaken meemaken. Problemen op dit gebied kunnen opgelost worden, waardoor er kansen komen om meer financiën te krijgen.

Mentale en fysieke gezondheid
Naast Jupiter zal de energie van de Maagd sterk aanwezig zijn. Ook de Zon zal een zeer sterke invloed op ons gestel hebben. Dit betekent dat er over het algemeen een sterke drang is om actief te zijn. Het is een maand van onafhankelijkheid, waarbij mensen graag eigen keuzes maken. Er zijn echter krachten, die tegengesteld aan elkaar werken. Dit kan bij mensen zorgen voor een verandering van hun karakter. Mensen die normaal relaxt en zacht reageren, kunnen opeens intens en hard naar anderen zijn. Andersom is dit ook mogelijk, waardoor misverstanden en verwarring ontstaan, die mentaal kunnen doorwerken. Om het een en ander in de juiste banen te leiden, kan dit veel energie kosten. De een zal hier makkelijker mee omgaan dan een ander. Er is een intense verbinding tussen Lilith en de Noordelijke Maanknoop. Lilith is het punt, waarbij de Maan het verst van de Aarde vandaan is. We noemen deze ook de Zwarte Maan. Deze beïnvloedt ons vooral in onze psyche en zal t/m de 11de zeer krachtig zijn. We ervaren nu meer emoties, die we verstopt hadden. Dit kan voor sommigen een oplossing zijn, maar er zijn mensen die hierdoor in de problemen komen. Tracht impulsieve gedragingen en onzekerheid te voorkomen. Handel adequaat en wees eerlijk welke eigenschappen je aan jezelf niet prettig vindt. Je doet er dan ook goed aan om deze te veranderen. Lukt het om je bewust te zijn van de donkere randjes van jouw ziel, dan kun je negatieve eigenschappen veranderen en wijze lessen benutten om deze te transformeren in nuttige eigenschappen. Dit kan er voor zorgen dat we een veel sterkere karma uitstralen, waardoor we ons de komende periode zowel mentaal als fysiek kunnen versterken. Vanaf de 21ste brengt de Maan spiritueel heel wat energie. Op deze dag zal de Volle Maan in de Vissen verschijnen en een verbinding aangaan met Neptunus. Ook die energie zal zorgen dat we met ons onderbewustzijn aan de slag kunnen. Mysterie en onze innerlijke emoties komen bloot te liggen. Het is aan ons om hiermee bezig te zijn en naar antwoorden te zoeken en mogelijkheden te verkennen, die ons verder brengen. Dit kan er wel eens voor zorgen dat we met grote veranderingen te maken krijgen, die niet alleen onszelf raken, maar de gehele Aarde. De energie pakt voor ieder teken anders uit, maar het licht van de Maan ondersteunt ons.

De conditie en gezondheid zijn voor de Schorpioen over het algemeen goed te noemen, waarbij vooral opvalt dat je in staat bent jezelf spiritueel te genezen met technieken om gezondheidsproblemen te overwinnen. Je vitaliteit zal drastisch verbeteren en je algehele gezondheid zal verhoogd worden. Het wordt een belangrijke maand om te starten met het verlagen van je gewicht. Merk je aan jezelf dat je te zwaar bent, dan zal je hier wat aan moeten doen en zal de planetaire energie daar zeer goed bij kunnen helpen. Deze kan namelijk je metabolisme verhogen, waardoor je sneller voedingsstoffen verbrandt. Je zult dan wel goed moeten letten op datgene wat je eet en drinkt en de hoeveelheid beweging die je hebt. Zorg dan dat je niet alleen sport, maar ook in je totale leven meer beweging inbouwt. Je zou er voor kunnen kiezen om naar je werk te fietsen of te wandelen en ook in je pauze even te bewegen in plaats van passieve activiteiten. Er wordt deze maand gewaarschuwd dat er bepaalde omstandigheden zijn, die ervoor zorgen dat er wat mentale spanningen kunnen zijn. Spanningen zorgen bij de Schorpioen voor stress en deze kan ervoor zorgen dat je je levenspatroon wat verwaarloost door minder goed en veel te slapen, ongezonde dingen te eten en genotsproducten te gebruiken om de stress te verminderen. Zorg er dus voor dat je deze stress weet te vermijden door er met vrienden, je partner of familie over te praten. Zij kunnen je wellicht helpen om dingen op een andere manier te bekijken, zodat je de druk een beetje van jezelf afhaalt. Het zou ook nog een prima moment zijn om er een paar dagen op uit te trekken om zo wat ontspanning te nemen. Die zal je zeker wel nodig kunnen hebben en heb je die mogelijkheid om dit te doen, dan wordt hier door de planetaire stand zelfs aan te raden.

Algemeen overzicht voor alle tekens
Er zijn veel planetaire invloeden, waarbij Jupiter deze maand opvallend actief is. De kracht van deze planeet zal veranderingen geven, omdat veel mensen ertoe gebracht worden ambities in actie om te zetten. Er is veel inspiratie om deze daadwerkelijk tot goed einde te brengen. Mensen zijn bezig met het afsluiten van een periode en zullen de neiging krijgen meer naar de toekomst te kijken en plannen te maken om nieuwe dingen te doen. We moeten opletten dat de kosmische invloeden sterk zijn. We zullen deze maand prioriteiten moeten stellen om op vele gebieden doelen te behalen. Deze kunnen in de liefde, op professioneel gebied liggen, maar ook in sociale contacten en andere zaken die ons bezighouden. In de eerste periode van deze maand zullen de planeten en sterren ons vooral in de carrière stimuleren, waardoor mensen wel eens verbaasd zijn van de mogelijkheden die er op hun pad komen. Het is dan wel aan jou er iets mee te doen. Het is geen maand, waarin alles zomaar zal gebeuren. September is dus een tijd van nieuwe mogelijkheden, waarbij er ook in de liefde het een en ander kan gebeuren. Mars, in de Maagd, en Neptunus, in de Vissen, staan van de 1ste t/m de 3de in oppositie tot elkaar. Deze transit is echter een goed teken, waarbij problemen opgelost kunnen worden en contacten verbeteren. Toch moeten we zorgen dat er een balans is tussen deze twee krachten. Mars kan namelijk zorgen dat de dromerige en fantasievolle energie van Neptunus geblokkeerd wordt en dit kan zorgen voor impulsieve handelingen, die een direct gevaar opleveren voor romantische relaties en ontmoetingen.

Gevoelsmatig zal de zon in ons hart schijnen en kunnen wensen in vervulling gaan. In de nacht van de 6de op de 7de zal de Nieuwe Maan in de Maagd een reinigende werking hebben. Deze kan niet alleen mentaal en fysiek voor oplossingen, maar ook op andere gebieden voor gemak, maar ook voor ongemak zorgen. Vooral de gunstige driehoek tussen de Maan en Uranus kan voor veel opwinding zorgen, die over het algemeen positief uit zal pakken. Venus zal op 10 september naar de Schorpioen reizen en daar tot 7 oktober blijven. Door de combinatie van liefde, passie en mysterie kan er dan ook een periode zijn van interessante liefdesenergieën en mogelijkheden om hier veel mee te bereiken. Er kunnen relaties verbeterd worden en er kunnen nieuwe liefdes ontstaan. Toch moeten we opletten dat de Schorpioen een donker randje heeft, dat vooral mindere relatie onder druk kan zetten. Mensen kunnen ook wel eens de neiging hebben verleidingen en dan ook nog wel eens de verboden vrucht op te zoeken. Er zijn minder taboes en emoties kunnen intenser zijn, waardoor we eerder een misstap kunnen maken. In de nacht van de 14de op de 15de reist Mars naar de Weegschaal om daar tot eind oktober te blijven. De Weegschaal is gericht op relaties en luxe en zal minder passie en opwinding brengen. Mars zal dus wat getemperd worden in zijn intense emoties, behalve als mensen onrechtvaardig zijn. Dan kunnen veel tekens heftig reageren en zijn ze zelfs bereid voor de waarheid te vechten en daar ver in te gaan.

Voor de rest zullen veel mensen wel nuchter en rechtvaardig handelen. In de nacht van de 20ste op de 21ste staat de Volle Maan in de Vissen. Dit geeft spirituele en fantasievolle energie, waardoor er flink wat dromen ontstaan. Er wordt hierbij aangeraden deze op te schrijven, omdat ze een voorspellende waarde kunnen hebben. Ook onze intuïtie kan versterkt worden, zodat veel mensen sterke voorgevoelens hebben. Deze periode wordt aangeraden naar emoties te luisteren en er zeker iets mee te doen. De Zon gaat de 22ste ook in de Weegschaal bewegen en zal daar tot 23 oktober blijven. De energie zal mensen ertoe aanzetten bewust en doordacht te handelen en vooral over het eigen gedrag na te denken. Dit betekent dat besluiteloosheid en perfectionistisch gedrag mensen kan hinderen om tot een goed besluit te komen of bepaalde handelingen uit te voeren. Voordeel van Mars en de Zon in dit teken is wel dat er flink wat spiritualiteit is en mensen deze kunnen gebruiken om zowel mentaal als fysiek lekker in hun vel te zitten. Er zullen veel mensen zijn, die er deze periode voor kiezen om geregeld alleen te zijn. Dit is gunstig om bepaalde zaken op orde te stellen en tevreden te zijn met datgeen wat er gebeurt. Nog gunstiger kan het zijn als Mercurius de laatste week start met een retrograde beweging in de Weegschaal. Je kunt bepaalde problemen die in het verleden ontstonden, nu veel adequater en efficiënt op te lossen. Er is dus veel evenwicht en je kunt die dingen, die je moeilijk vond, nu waarschijnlijk alsnog aanpakken.

Vragen over liefde, werk of toekomst?

Neem hieronder contact op met een Consulent
NL: 0909-0708
(€0,90/min)
BE: 0907-37071
(€1,50/min)