Maandhoroscoop Weegschaal

Gratis jouw horoscoop voor het sterrenbeeld Weegschaal lees je bij Astroangels

Maandhoroscoop Weegschaal

Geboortedatum: 23 september t/m 22 oktober - Juli 2020

Vragen over de Liefde, Werk of Financiën? Neem contact op met een Consulent

Contact met een ConsulentAlle horoscopen bekijken

Algemeen
Deze maand zullen Weegschalen op zoek zijn naar onafhankelijkheid en persoonlijke prestaties. Juli is een prima periode om zowel mentaal, spiritueel als intellectueel te ontwikkelen. Je bent op zoek naar de diepere betekenissen van het leven en antwoorden op vraagstukken waar je al een tijdje mee rondloopt. Het is een maand voor creativiteit en studie. Je staat open voor gedachten en meningen van anderen. Door de zeer krachtige planetaire energie zal je op zoek zijn naar de hogere wereld en wil je jezelf op veel gebieden ontwikkelen. Dit kan gaan om spirituele zaken, maar je bent ook iemand die zich op een wetenschappelijke wijze ontwikkelt. Mocht je die mogelijkheid niet hebben, dan doe je er goed aan een cursus te volgen om dit wel te gaan doen. Hoe het ook zal gaan, je kunt veel mogelijkheden krijgen om te leren en je te specialiseren, waar je al lang mee bezig bent. Je zult je ook maatschappelijk inspannen, waardoor je meer sociale contacten hebt. Het is een prima tijd om je vriendenkring uit te breiden of op een andere manier meer mensen in je leven te krijgen. Het is een prima periode om invloedrijke mensen te ontmoeten. Deze kunnen helpen je carrière een flinke impuls te geven. Het zal een maand zijn, waarin deuren openstaan. Het vooruitzicht voor juli is dan ook dat je carrière veel aandacht krijgt en je veel met het bedrijfsleven te maken krijgt. Er is zelfs een goede energie om de politiek in te gaan. Je kunt kennis gebruiken om doelen te versterken en te bereiken. Je kunt te maken krijgen met het buitenland en dit kan op verschillende gebieden betrekking hebben, afhankelijk van waar je interesses liggen. Ga je goed met de energie om en ben je ijverig, dan zal je veel succes behalen en zullen zowel op zakelijk als op het gebied van sociale contacten veel mooie momenten optreden.

Juli bevat de laatste maansverduistering van de zomerperiode, waardoor er een krachtige energie is. Er kan flink wat passie en vuur ontstaan. Je bent in staat zakelijk en financieel passie te laten zien en veel te bereiken. Een ander hoogtepunt is dat Saturnus terug naar de Steenbok reist en tot zeker eind december op gebied van gezondheid prima energie geeft. Daardoor zit je prima in je vel en is er een sterke karmische kracht die zorgt dat goede daden voor beloning zorgen. Niet alleen zakelijk zal deze kracht doorwerken. Ook qua geliefden, kinderen en familie kan je mooie momenten krijgen. Het is een tijd van de retrograde planeten Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter, Ceres en Mercurius. Deze brengen een energie om het verleden los te laten en de balans op te maken. Voor de Weegschaal betekent dit dat je leert hoe je op sociaal gebied actief kunt zijn en mensen aan kunt trekken. De 1ste week ben je over het algemeen wat wisselvallig in je emoties. Jij bent van jezelf wel stabiel en weet wie je bent, maar je bent wel erg afhankelijk van de emoties van anderen. Je vindt het dan erg lastig om je aan te passen. Vanaf de 8ste zal dit een stuk beter gaan en ben je tot de 15de erg sterk. Let alleen de 12de op dat er mensen kunnen zijn, die jou onder druk zetten. De 13de t/m de 15de ben je speels, gelukkig en gezellig. Je komt goed over en mensen zullen vooral op je goede kanten gericht zijn. De 16de en 17de zijn moeilijke dagen en dan vooral op zakelijk gebied, waardoor je ook privé soms wat meer moeite hebt om je staande te houden. Vanaf de 18de komt er een prima periode aan, die vooral ontstaat, omdat je zelfverzekerd overkomt en mensen respect voor je hebben. Er is veel vertrouwen tussen jou en mensen in je omgeving. Let op dat de laatste twee dagen van de maand wat uitdagingen bevatten en er teleurstellingen kunnen ontstaan.

Liefde en relaties
In liefde en vriendschappen ben je wat verlegen en introvert. Je voelt je geregeld erg onzeker en hebt verbale, maar ook fysieke uitingen van liefde en vriendschap van anderen nodig. Je wilt emotioneel gerustgesteld worden en kan met kritiek al aardig in de war raken. De onzekerheid die hierin ontstaat, kan je lang met je meedragen. Je laat dit erg moeilijk los en ervaart veel emoties, welke niet allemaal het juiste in je losmaken. Je doet verstandig hier op te letten en dit zoveel mogelijk de kop in te drukken. Heb je een partner, dan wil je warmte en liefde ervaren en kun je terugtrekken als je partner onvoldoende geeft. Ken je elkaar al langer, dan zal dit minder erge vormen aannemen dan bij een kortere relatie. Er wordt aangeraden je niet terug te trekken en al helemaal niet verongelijkt te reageren, maar te praten. Het heeft geen zin om sip te wezen of een slachtofferrol aan te nemen. Je partner zal hier waarschijnlijk niet echt positief op reageren. Bedenk tevens dat de kosmos jou ook wel eens kan testen, waardoor er confrontaties en andere problemen op kunnen treden. Tracht ook hier positief mee om te gaan en te leren wat je moet doen om te zorgen dat je deze op een goede manier aan te pakken. Is de liefde sterk, dan zal je hier goed mee omgaan, loopt de relatie niet erg goed, dan zal je geregeld voor deze test zakken. Overigens zal het een sociale maand worden, waarin je open staat voor nieuwe mensen. Er zijn deze maand aanwijzingen dat er een ex in je leven komt. Gebeurt dit, let dan op dat de mogelijkheid dat er wrok optreedt groot is. In eerste instantie denk je misschien dat negatieve zaken verdwenen zijn, maar grote kans dat dit toch anders uit zal pakken. Ben je single en wil je toch in zee gaan, dan zal je het er op kunnen wagen. Je komt er vanzelf achter of de relatie werkt. Voor singles zal de liefde realistisch worden, waarbij je actief met vrienden afspreekt en de romantiek in je leven haalt. Vrienden zullen dus voor de Weegschaal een hulpmiddel zijn. De relaties die je deze maand krijgt, zullen sympathiek en speels zijn, maar het is geen positieve periode om vaste relaties aan te gaan. Wel om te genieten van spannende contacten en passie. Na de 21ste is er verandering als het om liefde gaat. Zowel singles als gebonden mensen zullen op zoek zijn naar volmaakte liefde en geestelijke verbinding. Singles kunnen wel eens ware liefde vinden. Gebonden mensen kunnen alle moeite doen om pijnpunten aan te pakken, maar let op dat het ook goed mogelijk is dat er een breuk in je relatie komt.

Werk en financiën
Je hebt veel ambities, die door retrograde planetaire energie gestimuleerd wordt. Je wilt je ontwikkelen en van alles bereiken wat je in gedachten hebt. Je hebt een sterke uitstraling en dit kan veel belangrijke gevolgen hebben. Er kunnen leidinggevenden of andere autoriteiten zijn die jou opmerken. Ga je hier goed mee om, dan kan je een zeer lucratieve deal of een andere heuglijke gebeurtenis tegemoet zien. Er zijn echter ook negatieve zaken te melden, doordat je opstandig kunt zijn en dan de toorn van collega’s of een leidinggevende opwekt. Heb je een bepaalde mening, die niet strookt met die van anderen, dan kun je die best uiten. Doe dit echter niet op een te wijsneuzerige manier door jouw mening de beste te vinden en die van anderen te intens te bekritiseren. Dit kan alleen maar voor wrevel zorgen. Wees niet te overtuigend en luister naar wat anderen vinden. Je doet er goed aan geduldig te blijven en positief tegenover de zienswijze van anderen te staan. Je zult merken dat je dan meer gedaan krijgt en mensen positief op je reageren. In je carrière ben je overigens energiek en kun je grote stappen in de carrière zetten. Heb je geen werk, dan is het een goede maand om jezelf te profileren door je CV eens te herzien en onder de aandacht te brengen. Schrijf je in bij uitzendbureaus en bied je aan. Heb je sollicitaties dan wordt aangeraden hier realistisch in te blijven en niet zomaar een nieuwe baan aan te nemen. Bekijk of je ergens toekomst hebt en je in een bepaald team past. Ook mensen die van baan veranderen, doen er goed aan kritisch te blijven. Met name de 3de week zullen inspanningen beloond worden en merk je dat mensen je manier van denken waarderen. Hierdoor kan je professionele status verbeteren en zal je binnen organisaties waardevol zijn. Juli zal een maand zijn, waarbij je succes kunt behalen als je ijverig bent. Werk je hard en zorg je dat je je werk op een goede manier voltooit, dan zal je flink ontwikkelen. Op financieel gebied wordt voorspeld dat je de eerste weken inspanningen moet verrichten op een goede manier door de maand te komen. Dit zal na de 22ste verbeteren door positieve energie van Mars en de Leeuw en jij je financiële status kunt verbeteren. Met name vrienden en familie kunnen ondersteunen.

Mentale en fysieke gezondheid
Er zijn aanwijzingen dat de planetaire energie gunstig is om het coronavirus even af te zwakken. Vooral schaduwplaneet Rahu is in staat om het virus even te neutraliseren. Dat klinkt zweverig, maar dit geval is het uit te leggen als een krachtige magnetische energie, die invloed op de Aarde en covid-19 heeft. Er is echter iets gevaarlijker bezig en dat heeft te maken met retrograde bewegingen van diverse planeten. Hierdoor zijn er veel mensen die religie en spiritualiteit wegduwen en zal de karma beschadigd worden. De natuur zal ons dan minder beschermen. Het lijkt bijna alsof de kosmos, de hogere wereld en moeder aarde er om schreeuwen dat we weer oog krijgen voor het goede dat ons geschonken wordt. Dat is nu even ver te zoeken. We zien dat terug in alle tegenstellingen die er momenteel te bespeuren zijn. We zitten in Nederland wel in een gunstige positie, omdat de meeste mensen zich wel bewust blijven van het gevaar. Positief is ook dat Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Rahu en Mercurius versterkt worden. Toch dienen we de gehele zomer op te letten. In de wereld zal er een sterke toename kunnen zijn van het aantal besmettingen en het is belangrijk op te letten waar je op vakantie heen gaat. Vanuit de kosmos zijn er aanwijzingen dat we met grote ongelukken, overstromingen en andere ziekten te maken kunnen krijgen in de periode t/m september. Wel zal de impact van de pandemie in juli nog meer afnemen en is er een kleiner sterftecijfer. Maar nogmaals mensen, blijf voorzichtig. Het sterftecijfer zal klein zijn, maar het virus zal er wel degelijk zijn en op zijn kans wachten. Jupiter gaat eind juli van baan veranderen en dit lijkt een gunstige energie te zijn om Rahu te activeren, waardoor er een grotere kans is dat de wetenschap een vaccin vindt. Tot die tijd zal het oppassen geblazen zijn en moeten we in de gaten houden dat er een mogelijkheid is tot een tweede golf. Zoals eerder gezegd, kunnen we deze voorkomen door de aanwijzingen op te volgen en voorzichtig te blijven. Ook is het belangrijk gezond te leven en voldoende buiten te zijn en voldoende te bewegen. Misschien nog belangrijker is om positief in het leven te staan, geduldig te blijven en in de maatschappij meer tot elkaar te komen. Respect en waardering voor elkaar ongeacht ras, kleur, cultuur of andere kenmerken van mensen. Laten we tot elkaar komen.

Algemeen overzicht voor alle tekens
Mars reist door de Ram in combinatie met Venus in de Tweeling en dit zorgt voor gunstige energie. Hun gezamenlijke energie is in een prima fase en brengt veel geluk. De Zon zal tot de 22ste in Kreeft bewegen en dit brengt veel zachtheid in relaties, familie en vriendschappen. Saturnus zal vanaf de 2de retrograde van de Steenbok naar de Waterman reizen en dit kan mislukking brengen. We raden aan gestelde normen en waarden na te streven om makkelijker en prettiger in het leven te staan. Door de samenwerking met Jupiter, kan Saturnus mensen kracht geven om met tegenslagen om te gaan. Daarbij kan de retrograde bewegende Neptunus in de Vis grote mentale krachten bieden. De meeste mensen zijn hierdoor vredig en liefdevol. In de liefde is dit prima, maar er zijn wel mogelijkheden dat er op zakelijk gebied of bij financiën problemen komen. Neem beter geen risico, omdat je hier misschien wel lang last van houdt. Daardoor zijn er mensen die impulsief reageren en er moeite mee hebben. We moeten dus alert blijven, omdat demonstraties, opstand en geweld het verdere jaar beheersen. Gelukkig zullen de meeste mensen hun verstand gebruiken. Pas voor jezelf op dat je niet teveel verlangens hebt en gewoon tevreden bent met wat wij in het westen hebben. In principe zijn Mars en Ram sympathiek en staan ze open voor positieve energie. Er zijn flink wat retrograde bewegingen te bespeuren. Jupiter reist tot half september in de Steenbok en Pluto tot begin oktober. Saturnus zal er tot eind september verblijven, maar tussendoor naar de Waterman reizen. Jupiter schenkt veel verantwoordelijkheid en controle aan mensen. Hierdoor trachten veel mensen op een voorzichtige en relaxte wijze doelen te bereiken en zich te ontwikkelen. We moeten opletten voor diegene die de krachtige energie misbruiken en grote problemen brengen.

Dat zijn mensen die anarchistisch in het leven staan en problemen geven. Omdat dit overal in de wereld op kan treden, zullen we alert moeten zijn op aanslagen, oorlogen en andere negatieve zaken. Het zal erg belangrijk zijn om ons gezond verstand te laten prefereren. Op politiek en maatschappelijk gebied kunnen Venus in de Tweeling en Uranus in de Stier tegenstrijdige energie geven. Venus prikkelt vooral mensen die van veranderingen houden, terwijl Uranus juist energie aan conservatieve mensen geeft. Er zijn al veel tegenstellingen en dat kan alleen maar erger worden. Hierdoor kan er een dreigende situatie ontstaan, die overal op de wereld problemen kan brengen. Positief is de retrograde Pluto die een goede energie kan brengen als mensen zich inspannen om te bereiken wat ze willen. Mensen zullen deze maand over zichzelf nadenken en dit geeft inzicht op meningen en emoties. Let op dat Mercurius retrograde van de Kreeft naar de Tweeling beweegt. Je kunt onbewust wat spanning krijgen en vooral in contact met geliefden of vrienden. Veel mensen zijn empathisch, maar tegelijk kan dit voor onzekerheid en onrust zorgen. Mocht je merken dat je onrustig bent, dan wordt aangeraden je vooral op ratio te richten en nuchter te blijven. Vanaf de 22ste zal dit makkelijker gaan, omdat de Zon dan in het gebied van de Leeuw komt. Mensen hebben minder last van negatieve emoties. Liefde zal in deze periode op zijn hoogtepunt zijn. Er is veel creativiteit te bespeuren om leuke activiteiten te doen. Ook staan mensen zeer verantwoordelijk in het leven. Mensen zijn nu relaxter dan in het 1ste deel van de maand. Er zijn wel veel meer menen die behoefte hebben aan bezittingen en inkomen. Overdrijf niet, omdat er mogelijkheden zijn dat je teveel over grenzen gaat. Dit kan onnodig veel negativiteit brengen. Overigens zal Neptunus in de Vissen de gehele maand spirituele kracht geven, waardoor er geregeld voorspellende dromen zijn. Deze brengen hogere energieën, die toch ook wel een oogje in het zeil houden. Je kunt deze energie erg makkelijk oproepen door positief in het leven te staan, geregeld te slapen en gezond te leven.